Privatni
 

Biznis
 

O Telenoru
 

ZATVORI NAVIGACIJU 

WhatsApp

Za one koji žele uvek i svuda da budu u mogućnosti da koriste WhatsApp, ali i da im internet saobraćaja iz paketa ostane za korišćenje drugih sadržaja predstavljamo dodatak WhatsApp. U okviru ovog dodatka korisnici dobijaju neograničen saobraćaj za ovaj servis. WhatsApp aplikacija je dostupna svim korisnicima kao i do sada, uz korišćenje internet saobraćaja iz paketa ili povezivanjem putem WiFi konekcije. 

WhatsApp Messenger je višeplatformska mobilna aplikacija za slanje poruka koja ti omogućuje da razmenjuješ poruke sa prijateljima. WhatsApp Messenger je dostupan za Android, Windows Phone, iPhone, BlackBerry i Nokia telefone i da, svi ti telefoni mogu međusobno da razmenjuju poruke.

Pored slanja poruka, u okviru WhatsApp Messenger-a, korisnici mogu da kreiraju grupe, međusobno razmenjuju neograničen broj slika, videa i audio poruka. WhatsApp Messenger koristi isključivo internet saobraćaj koji se ne tarifira dodatno već je u celosti uključen u cenu digitalnog servisa. U okviru servisa dobijate neograničen internet za korišćenje WhatsApp servisa.

U okviru servisa dobijate neograničen internet za korišćenje WhatsApp servisa.

Whats App aplikaciju, kao i do sada, možete da koristite nezavisno od ovog dodatka, sa korišćenjem internet saobraćaj iz paketa. Ukoliko želite da vam više internet saobraćaja iz paketa ostane za korišćenje drugih sadržaja ovaj dodatak je odličan upravo za to, jer donosi neograničen internet za korišćenje WhatsApp aplikacije.

WhatsApp digitalni servis je dostupan svim postpejd korisnicima...

...kao tarifni dodatak koji mogu da aktiviraju po ceni od 95 dinara mesečno.*

Aktivacija se vrši kroz aplikaciju 111 MENI ili na portalu m.dobrestvari.rs

 
 

WhatsApp digitalni servis je dostupan svim pripejd korisnicima...

...kao tarifni dodatak i to po ceni od 95 dinara za period od mesec dana.** 

Aktivacija se vrši kroz aplikaciju 111 MENI ili na portalu m.dobrestvari.rs


* Za sve postpejd tarifne pakete osim paketa Prenesi i Dopuni trajanje dodatka se obračunava od trenutka aktivacije do poslednjeg dana u mesecu aktivacije.
Za tarifni paket Prenesi i Dopuni trajanje dodatka je 30 dana od trenutka aktivacije.
Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog meseca.  

 

** WhatsApp dodatak je moguće aktivirati neograničen broj puta tokom meseca. Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog meseca. Korisnik može u svakom trenutku da se odjavi sa servisa slanjem poruke WA STOP na 9000.


Whats App je dostupan za korisnike Android, Windows Phone, iPhone, BlackBerry i Nokia operativnih sistema.

 

  Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja servisa WhatsApp

Kratki opis Servisa

WhatsApp Messenger je višeplatformska mobilna aplikacija (u daljem tekstu: Servis) koja omogućava korisnicima da međusobno razmenjuju poruke. WhatsApp Messenger je dostupan na iPhone, BlackBerri, Android, Windows Phone i Nokia uređajima i omogućava korisnicima koji su aktivirali Servis da mogu međusobno slati poruke bez obzira na tip uređaja koji poseduju.

Osim slanja tekstualnih poruka korisnici Servisa mogu kreirati grupe i međusobno slati neograničen broj slika i audio poruka i video zapisa.

Telenor će svojim korisnicima, fizičkim licima na teritoriji Srbije (u daljem tekstu: Korisnici) pružiti mogućnost da za korišćenje Servisa ne  brinu  o dodatnoj  naplati  interneta, tj. korisnici će kod aktivacije Servisa imati dodeljen internet saobraćaj za njegovo korišćenje.

Uslovi korišćenja

Da bi korisnik pristupio Servisu mora da ima  aktivnu internet konekciju;
Pre registracije na Servis, Korisnici će se   upoznati sa uslovima korišćenja Servisa;
Roming internet saobraćaj neće biti obezbeđen i  biće  naplaćen po važećoj tarifi;
Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
Cena aktivacije Servisa je regulisana Cenovnikom, koji je dat na sajtu www.telenor.rs za korisnike Telenor Srbija;
Servis će biti aktivan od 10.06.2014. u Srbiji;
Korisnici će moći da aktiviraju Servis prekosledećih kanala: Preko  aplikacije 111 i veb portala;
Telenor ne snosi odgovornost ukoliko  internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa a  predhodno nije  pravilno aktivirao Servis;
Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani  protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Servisa;
Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Servisa privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Servisa;
Ukoliko korisnik pristupa Servisu preko  druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Telenor neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
Telenor može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Servisa i pružanja informacija o njemu;

Aktivacija servisa

Prepaid
Prva aktivacija servisa je besplatna kao tarifni dodatak za pripejd korisnike, a Servis se može koristiti u periodu od  30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje 95 RSD za mesec dana.
Nakon isteka perioda od 30 dana probnog perioda Korisnik ima mogućnost da ponovo aktivira Servis po ceni od 95 RSD za 30 dana.  

Postpaid
Prva aktivacija Servisa besplatna je kao tarifni dodatak za  postpejd korisnike, a Servis se može koristiti u promotivnom periodu od 30 dana od datuma aktivacije. Ukoliko korisnik ne deaktivira Servis pre isteka roka od 30 dana promotivnog perioda,  korisniku će nakon toga korisšćenje servisa biti naplaćeno za tekući mesec.
Primer: Aktiviran je servis 10.06.2014, ako se servis ne deaktivira do 10.07.2014, korisniku će biti naplaćeno korišćenje servisa u skladu sa aktivnim cenovnikom Telenora d.o.o kao da se korisnik pretplatio 01.07.
U slučaju da postpejd  korisnici žele da prestanu sa korišćenjem Servisa,  u obavezi su da Servis deaktiviraju preko istih kanala preko kojih su izvršili aktivaciju Servisa.
Predhodna pravilna aktivacija Servisa je neophodan korak kako bi korisnik koristio Servis, i kako se internet saobraćaj ne bi naplaćivao. Aktivacija servisa je isključiva odgovornost samog korisnika..

Preuzimanje aplikacije

Korisnicima Telenor Srbije će biti omogućeno da preuzmu aplikaciju za korišćenje servisa na aplikaciji 111 i Telenor portalu.
Saobraćaj za preuzimanje aplikacije će biti naplaćen u skladu sa pravilima paketa koji korisnik koristi.

Odgovornost i korišćenje WhatsApp aplikacije:

Za sve podatke i informacije objavljene na Servisu  isključivo je odgovorna kompanija WhatsApp Inc, koja je vlasnik aplikacije WhatsApp;
Telenor d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji WhatsApp Inc o svojim korisnicima.
Uslovi korišćenja aplikacije su dati na portalu vlasnika aplikacije http://www.whatsapp.com, te je korisnik prilikom aktivacije Servisa u obavezi da se sa njima saglasi;
Telenor odgovara samo za internet saobraćaj za pristup aplikaciji;
Za samo funkcionisanje aplikacije u potpunosti odgovora vlasnik;
Podaci koje korisnik razmenjuje preko Servisa su isključiva odgovornost korisnika;
Telenor ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promena na strani WhatsApp aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika aplikacije.