Naša industrija ima važnu ulogu u životu ljudi.

Telenorova  vizija, misija i vrednosti izražavaju pravac u kojem se krećemo i ulogu koju ćemo imati u promeni ljudskih života, i podršci društvu da raste i napreduje. 
 
Privatni korisnici Biznis korisnici O Telenoru
 
 
 
Telenor banka